islamkingdomfaceBook


I učini me jezika istinitog u kasnijim (pokoljenjima),

I učini me od nasljednika bašče uživanja,

I oprosti ocu mom, uistinu, on je bio od zalutalih.

I ne ponizi me na Dan kad budu podignuti,

Dan kad neće koristiti bogatstvo, niti sinovi,

Izuzev onom ko dođe Allahu sa srcem zdravim.

I približiće se Džennet bogobojaznima,

I pokazaće se džehim zabludjelima,

I biće im rečeno: "Gdje je to šta ste obožavali

Mimo Allaha? Hoće li pomoći vama ili pomoći sebi?"

Tad će biti u njega strmoglavljeni oni, i oni koji su zavodili,

I vojske Iblisove zajedno.

Govoriće - a oni će se u njemu svađati:

"Tako nam Allaha, bili smo doista u zabludi očitoj,

Kad smo vas izjednačavali sa Gospodarom svjetova,

A zaveli su nas jedino prestupnici,

Zato mi nemamo nikakvih posrednika,

Niti prijatelja bliska.

Pa da nam je ponavljanje, pa da budemo od vjernika!"

Uistinu! U tome je znak, a većina njih nisu vjernici!

A uistinu, Gospodar tvoj! On je Moćni, Milosrdni.

Narod Nuhov je poricao izaslanike,

Kad im reče brat njihov Nuh: "Zar se ne bojite?

Uistinu! Ja sam vama poslanik pouzdan,

Zato se bojte Allaha i mene poslušajte!

A ne tražim od vas za to nikakvu nagradu, nagrada moja je jedino do Gospodara svjetova.

Zato se bojte Allaha i mene poslušajte!"

Rekoše: "Zar da tebi vjerujemo, a slijede te najniži?"