islamkingdomfaceBook


Reče: "A nemam ja znanje o onom šta rade,

Obračun njihov je jedino do Gospodara mog, kad biste zapazili!

I nisam ja progonitelj vjernika,

Ja sam samo opominjač jasni."

Rekoše: "Ako ne prestaneš, o Nuhu, sigurno ćeš biti od kamenovanih."

Reče: "Gospodaru moj! Uistinu, moj narod me poriče,

Zato presudi između mene i između njih presudom, i spasi mene i onog ko je sa mnom od vjernika."

Pa spasismo njega i onog ko je bio s njim, u lađi natovarenoj,

Zatim smo poslije potopili preostale.

Uistinu, u tome je znak, a većina njih nisu vjernici.

I uistinu, Gospodar tvoj! On je Moćni, Milosrdni.

Ad je poricao izaslanike,

Kad im reče brat njihov Hud: "Zar se ne bojite?

Uistinu! Ja sam vam poslanik pouzdani,

Zato se bojte Allaha i poslušajte mene!

A ne tražim od vas za to nikakvu nagradu, nagrada moja je jedino do Gospodara svjetova.

Gradite li na svakoj uzvišici obilježje, poigravate se,

I gradite tvrđave, da biste se vi ovjekovječili?

I kad napadate, napadate (kao) tirani.

Zato se bojte Allaha i poslušajte mene!

I bojte se Onog koji vas je pomogao onim šta znate.

Pomogao vas je stokom i sinovima,

I baščama i izvorima.

Uistinu! Ja se plašim nad vama kazne Dana strahovitog."

Rekoše: "Isto nam je da li ti wazio ili ne bio od waiza;