islamkingdomfaceBook


Uistinu! Ja sam našao ženu (koja) vlada njima, i (kojoj) je dato od svake stvari, a ona ima prijestolje veličanstveno.

Našao sam nju i narod njen padaju na sedždu Suncu mimo Allaha, a uljepšao im je šejtan djela njihova, te ih okrenuo od puta, pa se oni ne upućuju -

Da ne padaju na sedždu Allahu Koji izvodi skriveno u nebesima i Zemlji, i zna šta krijete i šta objelodanjujete.

Allah je - nema boga osim Njega - Gospodar Arša veličanstvenog."

(Sulejman) reče: "Vidjećemo da li istinu govoriš ili si od lažaca.

Odnesi ovo moje pismo, pa im ga baci, zatim se okreni od njih i vidi šta vraćaju."

(Bilkis) reče: "O uglednici! Uistinu meni - meni je bačeno pismo plemenito.

Uistinu, ono je od Sulejmana, i uistinu ono je: 'U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!'

Ne uzdižite se nada mnom i dođite mi pokorni."

Reče: "O velikani! Izjasnite mi se o stvari mojoj, neću biti donosilac odluke, dok mi ne posvjedočite."

Rekoše: "Mi smo posjednici moći i posjednici sile žestoke, a komanda je do tebe; zato gledaj šta ćeš narediti."

Reče: "Uistinu, kad kraljevi uđu u grad, unerede ga i učine ugledne stanovnike njegove poniznim, i tako (uvijek) rade.

I uistinu, ja ću im poklon poslati, te ću vidjeti s čim se vraćaju izaslanici."