islamkingdomfaceBook


A oni od vas koji umru i ostave žene, čekat će (one) dušama svojim četiri mjeseca i deset (dana). Pa kad dospiju roku njihovom, tad nije na vama grijeh za ono što će učiniti sa dušama svojim pristojno; a Allah je o onom šta radite Obaviješteni.

I nema vam prestupa u onom čime navijestite prosidbu žena ili (to) sakrijete u dušama vašim. Zna Allah da ćete ih vi spominjati, međutim ne obećavajte im potajno, izuzev da govorite govor pristojan. I ne odlučujte se na bračnu vezu dok ne dospije propisano roku svom, i znajte da Allah zna šta je u dušama vašim, zato Ga se pričuvajte; i znajte da je Allah Oprosnik, Blagi.

Nije vam grijeh ako razvedete žene koje niste dotakli ili im odredili dio. I dajte im zadovoljštinu: imućan prema mogućnosti svojoj, a siromašan prema mogućnosti svojoj, zadovoljštinu pristojnu; obaveza je dobročinitelja.

A ako ih razvedete prije no što ih dotaknete, a već ste im odredili dio, tad (dajete) polovinu onog šta ste odredili, izuzev ako poštede ili poštedi onaj u čijoj je ruci ženidbena veza. A da poštedite, bliže je bogobojaznosti. I ne zaboravljajte dobrotu među sobom. Uistinu! Allah je onog šta radite Vidilac.