islamkingdomfaceBook


Pa pošto se zaputio prema Medjenu, reče: "Možda će Gospodar moj da me uputi pravom putu."

Pa pošto stiže vodi Medjena, nađe na njoj zajednicu ljudi napajaju (stoku); i nađe pored njih dvije žene - odbijaju. Reče: "Šta je s vama dvjema?" Rekoše: "Ne napajamo dok ne odu čobani, a naš otac je starac uveliko."

Tad napoji njima dvjema, zatim se okrenu sjenci, pa reče: "Gospodaru moj! Uistinu, ja sam - šta god mi spustiš od dobra - onaj kojem treba."

Tad mu dođe jedna od njih dvije, idući stidljivo. Reče: "Uistinu, moj otac te poziva da ti isplati nagradu što si napojio za nas." Pa pošto mu je došao i ispričao priču, reče: "Ne boj se! Spasio si se od naroda zalima."

Jedna od njih reče: "O oče moj! Unajmi ga! Uistinu je najbolji taj kojeg bi unajmio, snažan, pouzdan."

Reče: "Uistinu, ja želim da te oženim jednom od mojih kćeri, ovih dviju, da se unajmiš meni osam godina. Pa ako ispuniš deset, pa od tebe je; i ne želim da ti otežam. Naći ćeš - inšaAllah - da sam od pravednih."

(Musa) reče: "To je između mene i između tebe. Koji god od dva roka ispunim, pa neće biti neprijateljstva protiv mene; a Allah je nad onim šta govorimo Jamac."