islamkingdomfaceBook


Čuvajte salate i salat srednji, i stojte Allahu skrušeni.

Pa ako se budete bojali, onda pješačeći ili jašući. Pa kad budete bezbjedni, tad spominjite Allaha, kao što vas je naučio što niste znali (ranije).

A koji umru od vas, i ostave žene, wasijjet je za žene njihove: izdržavanje do godine (dana) bez odlaska (njihovog). Pa ako odu, tad vam nije grijeh u onom šta učine sa dušama svojim od pristojnog; a Allah je Moćni, Mudri.

I za raspuštenice (obezbijediti) izdržavanje pristojno: obaveza je na bogobojaznima.

Tako vam objašnjava Allah ajete Svoje, da biste vi shvatili.

Zar nisi razmislio o onima koji su izašli iz kuća svojih, a bilo ih je na hiljade, strašeći se smrti. Tad im je rekao Allah: "Umrite!", zatim ih je oživio. Uistinu! Allah je Vlasnik blagodati nad ljudima, međutim većina ljudi ne zahvaljuje.

I borite se na putu Allahovom i znajte da je Allah Onaj koji čuje, Znalac.

Ko je taj ko će uzajmiti Allahu zajam lijep, pa da mu ga umnoži umnožavanjem velikim; a Allah uskraćuje i pruža, i Njemu se vraćate.