islamkingdomfaceBook


Pa pošto im dođe Musa sa znakovima Našim jasnim, rekoše: "Ovo je samo sihr izmišljeni, i nismo mi ovo čuli u očeva naših ranijih."

I reče Musa: "Gospodar moj je Najbolji znalac onog ko je došao s Uputom od Njega, i ko će za kraj imati dom. Uistinu, to neće uspjeti zalimi."

I reče faraon: "O uglednici! Ne znam da vi imate drugog boga osim mene, zato mi zapali o Hamane, na ilovači, te mi načini toranj, da bih se ja uspeo bogu Musaovom; a uistinu, ja ga smatram (jednim) od lažova."

I uzoholi se on i vojske njegove na zemlji bez prava, i misliše da se oni Nama neće vratiti.

Pa smo dograbili njega i vojske njegove, te ih bacili u more. Zato pogledaj kakav je bio kraj zalima.

I učinili smo ih imamima (koji) pozivaju vatri, a na Dan kijameta neće biti pomognuti.

I pratili smo ih na ovom Dunjau prokletstvom, a na Dan kijameta oni će biti od odvratnih.

I doista smo dali Musau Knjigu - nakon što smo uništili pokoljenja ranija - jasne uvide ljudima, i uputu i milost, da bi se oni poučili.