islamkingdomfaceBook


I nisi bio na strani zapadnoj kad smo Musau izdali naredbu, i nisi bio od svjedoka.

Ali, Mi smo stvorili pokoljenja, pa im se život odužio. I nisi bio stanovnik među stanovnicima Medjena, da im učiš ajete Naše. Međutim, Mi smo bili ti koji su slali (poslanike).

I nisi bio na obronku planine kad smo pozvali. Ali (poslat si) kao milost Gospodara svog da opominješ narod kojem nije došao nijedan opominjač prije tebe - da bi se oni poučili.

I da ih ne snađe nesreća zbog onog šta su unaprijed poslale ruke njihove, pa reknu: "Gospodaru naš! Zašto nam nisi poslao poslanika, pa da slijedimo ajete Tvoje i budemo od vjernika?"

Pa pošto im je došla Istina od Nas, rekoše: "Zašto (mu) nije dato slično šta je dato Musau?" Zar nisu nevjerovali u ono šta je dato Musau od ranije? Rekoše: "Sihra dva, međusobno pomažuća", i rekoše: "Uistinu, mi smo u svako nevjernici."

Reci: "Pa donesite od Allaha Knjigu koja je bolja uputa od ove dvije, da bih je slijedio, ako istinu govorite."

Pa ako ti se ne odazovu, tad znaj da slijede strasti svoje. A ko je zabludjeliji od onog ko slijedi strast svoju bez ikakve upute od Allaha? Uistinu! Allah ne upućuje narod zalima.