islamkingdomfaceBook


I kad im se uči, govore: "Vjerujemo u njega. Uistinu, on je Istina od Gospodara našeg, uistinu, mi smo prije njega bili muslimani."

Takvima će se dati nagrada njihova dva puta, što su se strpili i dobrim djelom odbijali zlo, i iz onog čim smo ih opskrbili, udjeljivali;

I doista smo im dopremili Riječ, da bi se oni poučili.

Oni kojima smo dali Knjigu prije njega, oni u njega vjeruju.

I kad čuju besmislicu, okrenu se od nje i reknu: "Nama djela naša, a vama djela vaša. Selamun alejkum! Ne tražimo neznalice."

Uistinu, ti ne upućuješ koga voliš, nego Allah upućuje koga hoće, a On je Najbolji znalac upućenih.

I rekoše: "Ako s tobom budemo slijedili Uputu, bićemo izbačeni iz naše zemlje." A zar nismo za njih Harem učinili sigurnim?, skupljaju se njemu plodovi svake vrste - opskrba od Nas. Međutim, većina njih ne zna.

A koliko smo uništili naselja nezadovoljnih svojim sredstvima za život! Pa to su nastambe njihove, nisu nastanjivane poslije njih, izuzev malo, i bili smo Mi nasljednici.

I nije bio Gospodar tvoj uništilac gradova, dok ne bi podigao u prijestonici njihovoj poslanika, da im uči ajete Naše. I nismo bili Uništioci gradova, izuzev kad bi stanovnici njihovi bili zalimi.