islamkingdomfaceBook


Reci: "Vidite li, ako vam Allah učini noć trajnom do Dana kijameta - koji će vam bog pored Allaha donijeti svjetlost? Pa zar ne čujete?"

Reci: "Vidite li, ako vam Allah učini dan trajnim do Dana kijameta - koji će vam bog pored Allaha donijeti noć, da se smirite u njoj? Pa zar ne vidite?"

I iz milosti Svoje, načinio je za vas noć i dan, da se odmarate u njoj, i da tražite od blagodati Njegove, i da biste vi zahvaljivali.

A na Dan kad ih pozove, pa rekne: "Gdje su ortaci Moji, za koje ste tvrdili?"

I iz svake zajednice ćemo istrgnuti svjedoka, pa ćemo reći: "Donesite dokaz vaš!" Tad će znati da je Istina Allahova, a nestaće od njih šta su izmišljali.

Uistinu, Karun je bio iz naroda Musaovog, pa ih je tlačio. A dali smo mu od blaga toliko, da bi uistinu ključevi njegovi oborili skupinu snažnih. Kad mu reče narod njegov: "Ne likuj! Uistinu, Allah ne voli one koji likuju.

I traži u onom šta ti je dao Allah kuću Ahireta, i ne zaboravi udio svoj od Dunjaa, i čini dobro kao što tebi Allah čini dobro, i ne traži fesad na Zemlji. Uistinu! Allah ne voli mufside."