islamkingdomfaceBook


I Karuna i faraona i Hamana! A doista im je donio Musa dokaze jasne, pa su se uzoholili na Zemlji, a nisu (Nas) mogli preteći.

Primjer onih koji uzimaju mimo Allaha zaštitnike, je kao primjer pauka koji isplete kuću. A uistinu - od najslabijih kuća je kuća paukova - kad bi znali!

Uistinu! Allah zna šta prizivaju mimo Njega od stvari. A On je Moćni, Mudri.

Tad smo svakog dograbili zbog grijeha njegovog. Pa od njih je onaj na koga smo poslali pješčanu oluju, i od njih je onaj kojeg je pogodio krik, i od njih je onaj kojeg smo dali da zemlja proguta, i od njih je onaj kojeg smo potopili. A nije im Allah učinio zulm, nego su dušama svojim zulm činili.

A to su primjeri, navodimo ih ljudima, i ne shvataju ih, izuzev učeni.

Stvorio je Allah nebesa i Zemlju s Istinom. Uistinu, u tome je znak za vjernike.

Recitiraj šta ti se objavljuje od Knjige i obavljaj salat. Uistinu, salat odvraća od razvrata i ružnog, a sigurno je spominjanje Allaha najveće; a Allah zna šta radite.