islamkingdomfaceBook


I ne raspravljajte sa sljedbenicima Knjige osim s onim šta je najbolje, izuzev onih od njih koji čine zulm, i recite: "Vjerujemo u ono šta je objavljeno nama i šta je objavljeno vama; a Bog naš i Bog vaš je Jedini, i mi smo Njemu predani."

I tako smo ti objavili Knjigu. Pa oni kojima smo dali Knjigu, vjeruju u nju; i od ovih je ko u nju vjeruje. A negiraju ajete Naše samo nevjernici.

I nisi prije nje recitirao nikakvu knjigu, niti si je pisao desnicom svojom. Tad bi posumnjali lažovi.

Naprotiv, to su znaci jasni u grudima onih kojima je dato znanje, a negiraju ajete Naše samo zalimi.

I govore: "Zašto mu se ne spuste znaci od Gospodara njegovog?" Reci: "Jedino su znaci kod Allaha, a ja sam samo opominjač jasni."

Zar im nije dovoljno što smo ti Mi objavili Knjigu - uči im se? Uistinu, u tome je milost i opomena za narod koji vjeruje.

Reci: "Dovoljan je Allah između mene i između vas Svjedok. Zna šta je u nebesima i Zemlji. A oni koji vjeruju u neistinu, a ne vjeruju u Allaha, ti takvi su gubitnici."