islamkingdomfaceBook


Obećanje je Allahovo; neće Allah iznevjeriti obećanje Svoje, međutim, većina ljudi ne zna.

Znaju vanjštinu života Dunjaa, a oni su o Ahiretu nehajni.

Zar neće razmisliti u dušama svojim? Allah je stvorio nebesa i Zemlju i šta je između njih, samo s Istinom i rokom određenim. A uistinu, većina ljudi su u susret Gospodara svog nevjernici.

Zar nisu putovali po Zemlji, pa vidjeli kakav je bio kraj onih prije njih? Bili su moćniji od njih u sili i kopali su zemlju i gradili je više no što je izgrađuju, a dolazili su im poslanici njihovi s jasnim dokazima. Pa nije Allah učinio zulm njima, nego su dušama svojim zulm učinili.

Potom je zlo bilo kraj onih koji su činili zlo, zato što su poricali ajete Allahove i njima se izrugivali.

Allah je počeo stvaranje, zatim ga ponavlja, potom ćete Njemu biti vraćeni.

A na Dan kad nastupi ^as, očajavat će prestupnici.

I neće oni imati od ortaka svojih posrednike, i biće u ortake svoje nevjernici.

A na Dan kad nastupi ^as, Tog dana će se rastaviti.

Pa što se tiče onih koji budu vjerovali i dobra djela činili - pa oni će se u (bujnom) vrtu veseliti.