islamkingdomfaceBook


Reci: "Putujte po Zemlji pa vidite kakav je bio kraj onih od ranije! Bili su većina njih mušrici."

Zato stani licem svojim vjeri ispravnoj, prije no dođe od Allaha Dan kojem nema odbijanja. Tog dana će se razdvojiti.

Ko ne vjeruje, pa protiv njega je kufr njegov, a ko radi dobro, pa dušama svojim pripremaju,

Da bi nagradio one koji vjeruju i rade dobra djela iz dobrote Svoje. Uistinu! On ne voli nevjernike.

I od znakova Njegovih je što šalje vjetrove (kao) radosne vijesti, i da vi kušate iz milosti Njegove, i da plovi plovilo po naredbi Njegovoj, i da tražite iz blagodati Njegove, i da biste vi zahvaljivali.

A doista, slali smo prije tebe poslanike narodu njihovom, pa su im dolazili s jasnim dokazima, te smo se osvetili onima koji su skrivili; a pomaganje vjernicima bila je na Nama obaveza.

Allah je Taj koji šalje vjetrove pa dižu oblak, te ga rasprostire u nebu kako hoće i čini ga komadima; tad vidiš kišu izlazi iz sred njega! Pa kad pogodi njome koga hoće od robova Svojih, gle! oni se vesele,

Iako su bili prije no što je spuštena na njih - prije toga - očajnici.

Zato pogledaj tragove milosti Allahove, kako oživljava zemlju nakon mrtvila njenog. Uistinu! To je Oživljavač mrtvih, a On nad svakom stvari ima moć!