islamkingdomfaceBook


Zar ne vidiš da Allah daje da noć uđe u dan i daje da dan uđe u noć, a potčinio je Sunce i Mjesec, svakoje plovi roku određenom - i da je Allah o onom šta radite Obaviješteni?

To zato što je Allah - On Istina, i što je ono što prizivaju mimo Njega, neistina, i što je Allah, On Uzvišeni, Veliki.

Zar ne vidiš da plovilo plovi morem s blagodati Allahovom? - da bi vam pokazao neke znakove Svoje. Uistinu, u tome su znaci za svakog strpljivog, zahvalnog.

I kad ih prekrije talas kao nadstrešice, prizivaju Allaha odani njegovoj vjeri. Pa pošto ih izbavi na kopno, tad je neki od njih osrednji. A negira znakove Naše jedino svaki podmukli, nezahvalni.

O ljudi! Bojte se Gospodara svog i plašite se Dana kad neće (moći) platiti roditelj za dijete svoje, niti dijete - ono neće biti onaj koji plaća za roditelja svog nimalo. Uistinu, obećanje Allahovo je Istina. Zato, neka vas nikako ne obmane život Dunjaa, i neka vas nikako o Allahu ne obmane garur.

Uistinu! Allah! Kod Njega je znanje ^asa. A spušta kišu i zna šta je u matericama. A ne zna duša šta će zaraditi sutra, i ne zna duša u kojoj zemlji će umrijeti. Uistinu, Allah je Znalac, Obaviješteni!