islamkingdomfaceBook


I sigurno ćemo dati da oni kušaju kaznu manju, pred kaznu veću, da bi se oni povratili.

A ko je nepravedniji od onog ko se opomene ajetima Gospodara svog, potom se od njih odvrati? Uistinu! Mi smo prestupnicima Osvetnici.

I doista, dali smo Musau Knjigu. Zato ne budi u sumnji o susretu njegovom, i učinili je Uputom sinovima Israilovim.

I učinili smo od njih imame: upućivali su po naredbi Našoj, pošto su bili strpljivi i u ajete Naše uvjereni.

Uistinu, Gospodar tvoj - On će presuditi među njima na Dan kijameta o onom u čemu su se razilazili.

Zar ih ne upućuje (to) koliko smo prije njih uništili naraštaja - hodaju po nastambama njihovim? Uistinu! U tome su znaci! Pa zar neće oslušnuti?

Zar ne vide da Mi tjeramo vodu ka zemlji jalovoj, pa izvodimo njome usjev - jedu od njega, stoka njihova i duše njihove? Pa zar neće osmotriti?

I govore: "Kad će ova pobjeda, ako ste istiniti?"

Reci: "Na Dan pobjede neće koristiti onima koji nisu vjerovali, vjerovanje njihovo, niti će im se odgoditi.

Zato se okreni od njih i iščekuj, uistinu, oni su čekaoci.