islamkingdomfaceBook


Reci: "Neće vam koristiti bježanje, ako bježite od smrti ili pogibije, i tad nećete uživati, izuzev malo."

Reci: "Ko je taj ko će vas zaštititi od Allaha, ako vam želi zlo, ili vam želi milost?" A neće oni naći sebi mimo Allaha zaštitnika, niti pomagača.

Doista Allah zna one među vama koji sprečavaju, i one koji su govorili braći svojoj: "Hodite k nama!" A nisu išli sili, izuzev malo,

[krti prema vama. Pa kad dođe strah, vidiš ih gledaju prema tebi, okreću oči njihove kao onaj koji se onesvijesti od smrti. Pa kad strah ode peckaju vas jezicima oštrim, pohlepni prema dobru. Takvi ne vjeruju, zato će Allah poništiti djela njihova, a to je Allahu lahko.

Računaju da saveznici nisu otišli; a ako bi došli saveznici voljeli bi oni da su u pustinji među beduinima, tražili bi vijesti o vama; a da su s vama, ne bi se borili, izuzev malo.

Doista vi imate u Poslaniku Allahovom uzor lijep - za onog ko se nada Allahu i Danu posljednjem, i spominje Allaha mnogo.

I pošto su vjernici vidjeli saveznike, rekoše: "Ovo je ono šta nam je obećao Allah i Poslanik Njegov, a Istinu je govorio Allah i Poslanik Njegov", a povećalo im je jedino vjerovanje i predanost.