islamkingdomfaceBook


Pozdrav njihov, na Dan kad Ga sretnu, biće: "Selam!" A pripremio im je nagradu plemenitu.

O Vjerovjesniče! Uistinu, Mi smo te poslali (kao) svjedoka i donosioca radosnih vijesti i opominjača,

I pozivača Allahu s dozvolom Njegovom i (kao) svjetiljku rasvjetljavajuću.

I obraduj vjernike, da će oni imati od Allaha blagodat veliku.

I ne poslušaj nevjernike i munafike i pusti vrijeđanje njihovo, a pouzdaj se u Allaha; a Allah je dovoljan Zaštitnik.

O vi koji vjerujete! Kad se oženite vjernicama, zatim ih razvedete prije nego ih dotaknete, tad vi nemate prema njima nikakva iddeta kojeg biste računali. Tad im dajte zadovoljštinu i pustite ih puštanjem lijepim.

O Vjerovjesniče! Uistinu, Mi smo ti dozvolili žene tvoje kojima si dao darove njihove, i one kojima vlada desnica tvoja od onog šta ti je kao plijen dao Allah, i kćeri amidže tvog i kćeri tetaka tvojih (po ocu), i kćeri daidže tvoga i kćeri tetaka tvojih (po materi) koje su izbjegle s tobom, i ženu vjernicu ako dušu svoju daruje Vjerovjesniku, ukoliko Vjerovjesnik želi da se oženi njome - privilegija za tebe, mimo vjernika. Doista znamo šta smo im stavili u obavezu o ženama njihovim i onom šta posjeduju desnice njihove, da tebi ne bude grijeh. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.