islamkingdomfaceBook


Da li je izmislio protiv Allaha laž ili je u njemu ludilo?" Naprotiv! Oni koji ne vjeruju u Ahiret, u muci su i zabludi dalekoj.

Pa zar ne vide šta je ispred njih i šta je iza njih od neba i Zemlje? Da hoćemo učinili bismo da oni propadnu u Zemlju ili dali da padnu na njih komadi neba. Uistinu, u tome je znak za svakog roba koji se obraća.

I doista smo dali Dawudu od Nas dobrotu: "O brda! Slavite (Allaha) s njim i pticama", i Mi smo mu omekšali gvožđe.

"Izrađuj prostrane pancire i određuj plet, i radite dobro. Uistinu, Ja sam onog šta radite Vidilac."

I Sulejmanu vjetar - jutro njegovo mjesec i večer njegova mjesec. I pustili smo da mu teče izvor bakra (rastopljenog); i od džinna onog ko je radio pred njim s dozvolom Gospodara njegovog; a ko je od njih odstupio od naredbe Naše, daćemo da on iskusi od kazne seira.

Radili su mu šta je htio od mihraba i statua i posuda kao rezervoari, i kotlove nepokretne. "Radite porodico Dawudova zahvaljujući." A malo je robova Mojih zahvalnih.

Pa pošto smo mu odredili smrt, ukazao im je na smrt njegovu jedino gmizavac zemlje, jedući štap njegov. Pa pošto je pao, bi jasno džinnima: da su znali nevidljivo, ne bi ostali u kazni prezrenoj.