islamkingdomfaceBook


Doista je za Sebu bio u njihovom prebivalištu znak: dvije bašče zdesna i slijeva: "Jedite od opskrbe Gospodara vašeg i zahvaljujte Mu: zemlja lijepa, a Gospodar Oprosnik!"

Pa su se odvratili, te smo poslali na njih bujicu Arima, i zamijenili smo im dvije bašče njihove sa dvije bašče gorkog okusa i tamariskom i nešto malo lotosa.

Tako smo ih platili što nisu vjerovali. A da li kažnjavamo (ikog) osim nezahvalnika?

I načinili smo između njih i između gradova koje smo blagoslovili, gradove vanjske i odredili u njima putovanje: "Putujte u njima noćima i danima, bezbjedni!"

Tad su govorili: "Gospodaru naš! Produži (razmak) među putovanjima našim!" Pa su činili zulm dušama svojim, te smo ih učinili pričama i rastrgali ih potpunim kidanjem. Uistinu, u tome su znaci za svakog strpljivog, zahvalnog.

I doista je Iblis obistinio na njima pretpostavku svoju, pa su ga slijedili, izuzev skupine vjernika.

A nije on imao nad njima nikakvog autoriteta - izuzev da znamo ko vjeruje u Ahiret od onog ko je u sumnji o njemu. A Gospodar tvoj je nad svakom stvari Čuvar.

Reci: "Zovite one koje pretpostavljate mimo Allaha! Ne vladaju težinom atoma u nebesima niti u Zemlji, i nemaju oni u njima nikakva udjela, i nema On među njima nikakva pomagača."