islamkingdomfaceBook


Reci: "Sakupiće nas Gospodar naš, zatim će presuditi među nama s Istinom; a On je Sudac, Sveznajući."

Reci: "Pokažite mi one koje Mu (kao) rivale priključujete?" Nikako! Naprotiv! On je Allah, Moćni, Mudri.

I poslali smo te cijelom čovječanstvu, samo (kao) donosioca radosnih vijesti i opominjača, ali, većina ljudi ne zna.

Reci: "Ko vas opskrbljuje iz neba i Zemlje?" Reci: "Allah. A uistinu smo mi ili vi na Uputi ili u zabludi očitoj."

Reci: "Nećete biti pitani za ono šta smo skrivili, niti ćemo biti pitani za ono šta ste radili."

I neće koristiti kod Njega posredovanje, izuzev onom kome dopusti. Dok, kad se otkloni strah iz srca njihovih, reći će: " [ta to reče Gospodar naš?" Reći će: "Istinu." A On je Uzvišeni, Veliki.

I govore: "Kad će ovo obećanje, ako istinu govorite?"

Reci: "Imaćete vi rok na Dan kojeg nećete čas usporiti, niti ubrzati."

I govore oni koji ne vjeruju: "Nećemo vjerovati u ovaj Kur'an, niti u ono prije njega." A kad bi vidio kad zalimi budu zaustavljeni kod Gospodara svog, obraćaće se jedni drugima govorom. Oni koji su učinjeni slabima reći će onima koji su se oholili: "Da nije vas bilo, sigurno bismo bili vjernici."