islamkingdomfaceBook


Oni koji su se oholili reći će onima koji su učinjeni slabima: "Zar smo vas mi odvratili od Upute, nakon što vam je došla? Naprotiv, bili ste prestupnici!"

I reći će koji su učinjeni slabima, onima koji su se oholili: "Naprotiv! Spletkaranje noću i danju, kad ste nam naređivali da ne vjerujemo u Allaha i činimo Njemu ravne." I tajit će žal pošto vide kaznu. A načinićemo okove na vratovima onih koji nisu vjerovali. Zar će biti plaćeni, osim kako su radili?

I nismo u grad poslali nijednog opominjača, a da nisu rekli raskalašnici njegovi: "Uistinu, mi smo u ono s čim ste poslani - nevjernici."

I govore: "Mi smo veći po bogatstvima i djeci, i nećemo mi biti kažnjeni!"

Reci: "Uistinu, Gospodar moj pruža opskrbu kome hoće i uskraćuje", ali većina ljudi ne zna.

I nisu bogatstva vaša niti djeca vaša ono što će vas Nama približiti bliskošću, izuzev onog ko vjeruje i čini dobro. Pa ti takvi će imati plaću dvostruku za ono što su radili i oni će u odajama biti sigurni.

A oni koji se trude protiv ajeta Naših - da (ih) oslabe - takvi će u kaznu biti privedeni.

Reci: "Uistinu, Gospodar moj pruža opskrbu kome hoće od robova Svojih i uskraćuje mu. A šta god udijelite od stvari, pa - On će to zamijeniti, i On je Najbolji od opskrbljivača."