islamkingdomfaceBook


A na Dan kad ih sve skupi, zatim kaže melecima: "Jesu li ovi vas obožavali?"

Reći će: "Slavljen neka si Ti! Ti si Zaštitnik naš mimo njih. Naprotiv, obožavali su džinne; većina njih su u njih bili vjernici."

Zato vi Danas ne vladate jedni za druge korišću, niti štetom. I reći ćemo onima koji su činili zulm: "Kušajte kaznu vatrom, onu koju ste poricali!"

I kad im se uče ajeti Naši jasni, kažu: "Ovo je samo čovjek, želi da vas odvrati od onog šta su obožavali očevi vaši", i kažu: "Ovo je samo laž izmišljena." A govore koji ne vjeruju za Istinu, pošto im je došla: "Ovo je samo sihr očiti."

A nismo im dali nikakve knjige da ih proučavaju, i nismo im poslali prije tebe nijednog opominjača.

I poricali su oni prije njih, a nisu (ovi) dosegli desetinu onog šta smo njima dali, pa su poricali poslanike Moje! Pa kakvo je bilo odbijanje Moje!

Reci: "Samo vas jednom savjetujem: da ustajete radi Allaha po dva i pojedinačno, zatim razmišljate: nije u drugu vašem nikakva ludost. On vam je samo opominjač pred kaznom žestokom."

Reci: "Ne tražim od vas nikakvu nagradu, ta ona je vaša; nagrada moja je jedino od Allaha, a On je nad svakom stvari Svjedok."

Reci: "Uistinu, Gospodar moj spušta Istinu, Znalac nevidljivih."