islamkingdomfaceBook


On je Taj koji vas je učinio halifama na Zemlji; pa ko ne vjeruje, ta protiv njega je nevjerstvo njegovo. A povećava nevjernicima nevjerstvo njihovo, kod Gospodara njihovog, jedino mržnju, i povećava nevjernicima kufr njihov samo gubitak.

Reci: "Vidite li ortake vaše koje prizivate mimo Allaha? Pokažite mi šta su to stvorili od zemlje! Ili imaju oni udio u nebesima? Zar smo im dali Knjigu, pa su oni na jasnim dokazima iz nje? Naprotiv! Zalimi jedni drugima obećavaju samo obmanu."

Uistinu! Allah drži nebesa i Zemlju da ne nestanu. A ako krenu da nestanu, neće ih zadržati niko poslije Njega. Uistinu! On je Blagi, Oprosnik.

I kunu se Allahom, najjačom od zakletvi njihovih (da će) ako im dođe opominjač sigurno biti upućeniji od svih ummeta; pa pošto im je došao opominjač, povećalo im je samo izbjegavanje,

Oholost na Zemlji i planiranje zla; a planiranje zla opkoljava jedino počinitelje njegove. Pa da li očekuju išta osim sunneta ranijh? Pa nećeš naći u sunnetu Allahovom zamjenu, i nećeš naći u sunnetu Allahovom promjenu.

Zar ne putuju po Zemlji pa gledaju kakav je bio kraj onih prije njih, a bili su jači od njih u sili? I nije Allah takav da će Mu umaći ikakva stvar u nebesima, niti u Zemlji. Uistinu! On je Znalac, Moćni.