islamkingdomfaceBook


"Šta vam je, ne pomažete se?"

Naprotiv, oni su Danas pokorni.

I pristupaće oni jedni drugima - raspitivaće se,

Govoriće: "Uistinu, vi ste nam dolazili zdesna."

Reći će: "Naprotiv, niste bili vjernici,

I nismo mi imali nad vama nikakve moći. Naprotiv! Bili ste narod pretjerujućih.

Zato se na nama obistinila Riječ Gospodara našeg: uistinu, mi smo ti koji kušamo.

Tad smo vas zaveli. Uistinu, mi smo bili zalutali."

Pa uistinu, oni će u kazni Tog dana biti sudionici.

Uistinu, Mi ćemo tako postupiti sa prestupnicima.

Uistinu, oni su se - kad im je rečeno: "Nema boga osim Allaha" - uzoholili,

I govorili: "Zar da mi uistinu napustimo bogove naše radi pjesnika ludog?"

Naprotiv, došao je s Istinom i potvrdio izaslanike.

Uistinu, vi ćete kušati kaznu bolnu -

I bićete plaćeni samo kako ste radili -

Izuzev robova Allahovih čistih,

Ti takvi će imati opskrbu poznatu:

Voće; i oni će biti počašćeni,

U baščama uživanja,

Na sofama će naspramni biti,

Obilaziće se oko njih sa čašom izvora,

Bijelog, prijatnog za pijače.

Neće biti u njemu glavobolje, niti će se oni od njega opiti.

A kod njih će biti (hurije) kratkih pogleda, krupnooke,

Kao da su one jaja skrivena.

Tad će pristupati oni jedni drugima, raspitivaće se.

Reći će govornik između njih: "Uistinu, ja sam imao druga,