islamkingdomfaceBook


I učinili potomstvo njegovo - njih preživjelima,

I ostavili nad njim u kasnijim (pokoljenjima):

"Selam Nuhu u svjetovima!"

Uistinu, Mi tako nagrađujemo dobročinitelje!

Uistinu, on je bio od robova Naših vjernika,

Zatim smo potopili druge.

A uistinu, od stranke njegove je Ibrahim.

Kad dođe Gospodaru svom sa srcem zdravim,

Kad reče ocu svom i narodu svom: "Šta to obožavate?

Zar lažne bogove mimo Allaha želite?

Pa šta je vaše mišljenje o Gospodaru svjetova?"

Tad osmotri pogledom zvijezde,

Pa reče: "Uistinu, ja sam bolestan!"

Tad se okrenuše od njega odlazeći.

Pa se prikrade bogovima njihovim, te reče: "Zar ne jedete?,

Šta vam je, ne govorite?"

Pa im se prikrade udarajući desnicom.

Tad mu se približiše, žureći.

Reče: "Zar obožavate ono što klešete,

A Allah je stvorio vas i ono što pravite?"

Rekoše: "Sagradite mu građevinu, pa ga bacite u vatru."

Tad mu zaželiše spletku, pa njih učinismo donjima.

I reče: "Uistinu, ja sam putnik Gospodaru svom, uputiće me.

Gospodaru moj! Daruj mi (potomka) od dobrih."

Pa smo ga obradovali dječakom blagim.

Pa pošto je dostigao s njim (dobu) privređivanja, reče: "O sinčiću moj! Uistinu sam ja u snu vidio da te ja koljem, pa gledaj, šta vidiš?" Reče: "O oče moj! Učini šta ti se naređuje. Naći ćeš me - ako htjedne Allah - (jednim) od strpljivih."