islamkingdomfaceBook


A primjer onih koji troše imetke svoje tražeći zadovoljstvo Allahovo i učvršćenje duša svojih, je kao primjer bašče na brdu: pogodi je pljusak pa dadne plod svoj dvostruko. Pa ako je ne pogodi pljusak, onda (padne) rosa. A Allah je onog šta radite Vidilac.

Da li bi volio neko od vas da on ima bašču palmi i grožđa ispod koje teku rijeke, (i) imadne on u njoj raznovrsnog voća: i pogodi ga starost, a imadne on potomke nejake, pa pogodi nju orkan - u njemu vatra, te spali? Tako vam objašnjava Allah znakove, da biste vi razmislili.

O vi koji vjerujete! Udjeljujte od dobrih stvari koje ste zaradili i od onog šta izvodimo za vas iz zemlje. I ne namjenjujte loše od toga da dijelite, i šta ne biste uzeli, izuzev da zažmirite na to. A znajte da je Allah Neovisni, Hvaljeni.

Šejtan vam obećava bijedu i naređuje vam razvrat, a Allah vam obećava oprost od Sebe i blagodat; a Allah je Sveobuhvatni, Znalac.

Daje mudrost kome hoće. A kome se da mudrost, pa doista mu je dato mnogo dobro. A ne poučava se (niko), izuzev posjednici razuma.