islamkingdomfaceBook


Pa su ga porekli, pa uistinu će oni biti privedeni,

Izuzev robova Allahovih čistih.

I ostavili smo njemu među kasnijima:

"Selam Il'jasu!"

Uistinu, Mi tako nagrađujemo dobročinitelje!

Uistinu, on je bio od robova Naših vjernika.

I uistinu, Lut je bio od izaslanika.

Kad spasismo njega i porodicu njegovu - sve,

Izuzev starice među izostalima,

Zatim smo uništili druge.

A uistinu, vi prolazite pored njih jutrom,

I noću; pa zar ne shvatate?

I uistinu, Junus je bio od izaslanika;

Kad pobježe k lađi natovarenoj,

Pa je bacio kocku, te bio od odbačenih,

Tad ga je progutala (velika) riba, i on je prijekora vrijedan:

Pa da on nije bio od onih koji slave (Allaha),

Sigurno bi ostao u njenoj utrobi do Dana (kad) će biti podignuti.

Pa smo ga izbacili na pusto mjesto, a on je bio bolestan,

I dali smo da nad njim izraste žbun tikve;

I poslali ga ka stotini hiljada ili više,

Pa su vjerovali, te smo im dali uživanje do izvjesnog vremena.

Zato ih upitaj: "Jesu li Gospodara tvog kćeri, a njihovi sinovi?"

Ili smo stvarali meleke ženskima, a oni svjedoci bili?

Besumnje! Uistinu oni zbog laži svoje govore:

"Rodio je Allah", a uistinu, oni su lažljivci.

Zar je odabrao kćeri nad sinovima?