islamkingdomfaceBook


Reci: "Uistinu! Meni je naređeno da obožavam Allaha, odan Njegovoj vjeri,

I naređeno mi je da budem prvi od muslimana."

Reci: "Uistinu, ja se plašim ako ne poslušam Gospodara svog, kazne Dana strašnog."

Reci: "Allaha obožavam - odan Njegovoj vjeri.

Pa obožavajte šta hoćete mimo Njega." Reci: "Gubitnici će biti oni koji izgube duše svoje i porodice svoje na Dan kijameta. Zar to nije taj gubitak očiti?"

Imaće oni iznad sebe nadstrešice od vatre i ispod sebe (vatreni) podijum. To je ono čime Allah zastrašuje robove Svoje: "O robovi Moji, ta bojte se Mene!"

A koji se klonu taguta - da ga ne obožavaju i obrate se Allahu - za njih je radosna vijest. Zato obraduj robove Moje,

One koji slušaju Riječ i slijede najbolje od njega. Takvi su oni koje je uputio Allah, a ti takvi su posjednici razuma.

Pa zar onog na kom se ispunila riječ kazne - pa zar ti spasavaš onog ko će u vatri biti?

Međutim, oni koji se boje Gospodara svog, imaće oni prostorije iznad kojih su prostorije izgrađene, ispod kojih teku rijeke. Obećanje je Allahovo, ne krši Allah obećanje!

Zar ne vidiš da Allah spušta iz neba vodu, pa daje da otiče izvorima na Zemlji, zatim njome izvodi usjev raznolikih boja njegovih, potom svehne, pa ga vidiš požutjelog, zatim ga učini izlomljenim. Uistinu, u tome je opomena za imaoce razuma.