islamkingdomfaceBook


Pa da li je onaj kome je Allah proširio grudi njegove za Islam, pa je on na svjetlu Gospodara svog...? Pa teško tvrdim srcima njihovim od Opomene Allahove. Takvi su u zabludi očitoj.

Allah je objavio Najbolji hadis, Knjigu jednoobraznu, ponavljajuću. Ježe se od nje kože onih koji se boje Gospodara svog. Zatim se smekšavaju kože njihove i srca njihova na spomen Allaha. To je Uputa Allahova, upućuje njome koga hoće. A koga zavede Allah, tad on nema nikakvog upućivača.

Pa da li je onaj ko će se štititi licem svojim od zla kazne Dana kijameta...? I reći će se zalimima: "Iskusite šta ste zaradili!"

Poricali su oni prije njih, pa im je došla kazna odakle nisu zapazili.

Zato je Allah dao da oni iskuse poniženje u životu Dunjaa, a sigurno je kazna Ahireta veća - kad bi znali!

I zaista smo ljudima naveli u ovom Kur'anu od svega primjer, da bi se oni poučili;

Kur'an na arapskom, bez ikakve iskrivljenosti, da bi se oni pobojali.

Navodi Allah primjer čovjeka: on pod ortacima svađalicama, i čovjeka potčinjenog čovjeku. Jesu li isti primjerom? Hvala neka je Allahu! Naprotiv, većina njih ne zna!

Uistinu, ti ćeš biti mrtav, i uistinu, oni će biti mrtvaci,

Zatim ćete se uistinu vi, na Dan kijameta kod Gospodara svog prepirati.