islamkingdomfaceBook


Pa ko je nepravedniji od onog ko laže na Allaha i poriče Istinu kad mu dođe? Zar neće biti u Džehennemu boravište za nevjernike?

A onaj ko donosi Istinu, i vjeruje u nju, ti takvi su bogobojazni.

Imaće oni šta htjednu kod Gospodara svog. To je plaća dobročinitelja,

[to će im oprostiti Allah najgore šta su uradili, i podmiriti im nagradu njihovu za najbolje šta su uradili.

Zar nije Allah dovoljan robu Svom? A plaše te sa onima mimo Njega. A koga zavede Allah - pa njemu nema nikakvog upućivača.

A koga upućuje Allah - pa nema za njega nikakva zabluđivača. Zar nije Allah Moćni, Vlasnik osvete?

A ako ih upitaš: "Ko je stvorio nebesa i Zemlju?" - sigurno će reći: "Allah." Reci: "Pa vidite li ono što prizivate mimo Allaha - ako mi Allah želi štetu - jesu li oni ti koji će otkloniti nevolju Njegovu? Ili mi želi milost - jesu li oni ti koji će zadržati milost Njegovu?" Reci: "Dovoljan mi je Allah; u Njega se pouzdavaju koji se pouzdavaju."

Reci: "O narode moj! Radite u poziciji svojoj, uistinu, ja sam radnik, pa saznaćete,

Ko je taj kome će doći kazna - poniziće ga, i na njega će se obarati kazna neprestana."