islamkingdomfaceBook


Uistinu! Mi smo ti objavili Knjigu za (sve) ljude, s Istinom. Pa ko se uputi, pa za dušu je njegovu; a ko zaluta, pa samo luta protiv nje. A nisi ti nad njima čuvar.

Allah uzima duše u vrijeme smrti njihove - a koja nije umrla - u snu njenom. Tad zadržava onu kojoj je odredio smrt, a šalje drugu do roka određenog. Uistinu, u tome su znaci za ljude koji razmišljaju.

Zar uzimaju mimo Allaha posrednike? Reci: "Zar iako ne vladaju ničim, niti razumiju?"

Reci: "Allahovo je posredovanje svako, Njegova je vlast nebesa i Zemlje, zatim se Njemu vraćate."

I kad se spomene Allah - Jedini On, zgrče se srca onih koji ne vjeruju u Ahiret, a kad se spomenu oni mimo Njega, gle! - oni se raduju.

Reci: "O Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Znalče nevidljivog i vidljivog! Ti ćeš presuditi među robovima Svojim o onom u čemu su se razilazili."

I kad bi oni koji čine zulm imali sve šta je na Zemlji i slično tome uz to, sigurno bi se time iskupljivali od zla kazne Dana kijameta; a pojaviće im se od Allaha ono s čime nisu računali.