islamkingdomfaceBook


I doista vam je Jusuf još prije došao sa dokazima jasnim, pa niste prestali biti u sumnji o onom šta vam je donio - dok, kad je umro, rekli ste: "Neće Allah poslije njega podići poslanika." Tako Allah zabluđuje onog ko je rasipnik, sumnjivac,

One koji raspravljaju o ajetima Allahovim bez ikakva dokaza prispjelog njima. Velika je mržnja kod Allaha (zbog toga) i kod onih koji vjeruju. Tako pečati Allah svako srce oholog, silnika.

I reče faraon: "O Hamane! Sagradi mi toranj, da bih ja dosegao sredstva,

I reče onaj koji je vjerovao: "O narode moj! Slijedite mene, uputiću vas putu ispravnom.

O narode moj! Doista je ovaj život Dunjaa uživanje, a uistinu, Ahiret - on je kuća ostanka.

Ko učini zlo, pa biće plaćen samo sličnim njemu, a ko učini dobro, muškarac ili žena, a on bude vjernik - pa takvi će ući u Džennet - biće u njemu opskrbljivani bez ikakvog računa.

Sredstva nebeska, pa se uspeo bogu Musaovom - a uistinu, ja ga smatram lašcem." I tako je uljepšano faraonu zlo djela njegovog i odvraćen je od puta, a spletka faraonova (vodi) samo u propast.