islamkingdomfaceBook


On je Taj koji vas je stvorio od prašine, zatim od kapi (sjemena), potom od zakvačka, zatim vas izvodi kao dojenče, potom da dostignete svoju punu snagu, zatim da budete starci - a od vas je onaj ko bude uzet prije - i da dostignete rok određeni, i da biste vi shvatili.

On je Taj koji oživljava i usmrćuje. Pa kad odluči stvar, tad tome samo kaže: "Budi!" - tad biva.

Zar ne vidiš one koji raspravljaju o ajetima Allahovim, kako se okreću,

Oni koji poriču Knjigu i ono s čim smo slali poslanike Naše - pa saznaće,

Kad na vratovima njihovim budu okovi i lanci, biće vučeni,

U ključaloj vodi, zatim u vatri prženi.

Potom će im se reći: "Gdje je ono što ste pridruživali,

Mimo Allaha?" Reći će: "Nestali su od nas; naprotiv, nismo ranije prizivali ništa." Tako Allah zabluđuje nevjernike.

To stoga što ste likovali na Zemlji bez prava, i što ste (obijesno) veseli bili.

Uđite na kapije Džehennema, vječno ćete biti u njemu; pa loše je boravište oholih.

Zato se strpi, uistinu je obećanje Allahovo Istina. Pa ako ti pokažemo dio onog šta im obećavamo ili te uzmemo - ta Nama će se vratiti.