islamkingdomfaceBook


I doista smo slali poslanike prije tebe. Između njih je onaj o kom smo ti kazivali, i od njih onaj o kom ti nismo kazivali; i nije bilo za poslanika da donese znak, izuzev s dozvolom Allahovom. Pa kad dođe naredba Allahova, sudiće se s Istinom, a izgubiće ondje lažljivci.

Allah je Taj koji vam je načinio stoku, da jašete (neke) od njih, i od njih jedete,

A imate vi u njoj koristi - i da njome zadovoljite potrebu u grudima vašim, a na njoj i na plovilima se transportujete.

I pokazuje vam znakove Svoje. Pa koji od znakova Allahovih poričete?

Pa zar nisu putovali po Zemlji, te vidjeli kakav je bio kraj onih prije njih. Bili su brojniji od njih i žešći u sili i tragovima u Zemlji, pa im nije koristilo šta su bili stekli.

Pa pošto su im poslanici njihovi došli sa dokazima jasnim, likovali su s onim šta je kod njih od znanja, a spopalo ih je ono čemu su se izrugivali.

Pa pošto bi vidjeli silu Našu, rekli bi: "Vjerujemo u Allaha - Njega Jedinog, a ne vjerujemo u ono šta smo pridruživali."

Tad im ne bi koristilo vjerovanje njihovo pošto bi vidjeli silu Našu. Sunnet je to Allahov koji je doista prošao na robovima Njegovim, a izgubili bi ondje nevjernici!