islamkingdomfaceBook


Uistinu, oni koji govore: "Gospodar naš je Allah", zatim budu ispravni, spuštaju se na njih meleci: "Ne plašite se i ne žalostite i radujte se Džennetu koji vam se obećava.

Mi smo zaštitnici vaši u životu Dunjaa i na Ahiretu. A imaćete vi u njemu šta zažele duše vaše, i imaćete vi u njemu šta zatražite,

Ugošćenje od Oprosnika, Milosrdnog.

A ko je bolji govorom od onog ko poziva Allahu i radi dobro i kaže: "Uistinu! Ja sam od muslimana."

I nije isto dobro i zlo. Odbij (zlo) s onim što je bolje, tad gle! onaj što je između tebe i njega neprijateljstvo - kao da je on prijatelj prisan.

A pružiće se to samo onima koji se strpe, i neće se to pružiti, izuzev posjedniku sreće goleme.

A ako te navede od šejtana podsticaj, tad potraži zaštitu u Allaha. Uistinu! On, On je Onaj koji čuje, Znalac.

I od znakova Njegovih je noć i dan, i Sunce i Mjesec. Ne padajte na sedždu Suncu, ni Mjesecu, a padajte na sedždu Allahu koji ih je stvorio, ako Njega obožavate!

Pa ako se uzohole, ta oni koji su kod Gospodara tvog, slave Ga noću i danju i oni se ne umaraju.