islamkingdomfaceBook


I od znakova Njegovih je što ti vidiš zemlju smirenu, pa kad na nju spustimo vodu, zatreperi i uzbuja. Uistinu, Onaj koji je oživljava je Oživljavač mrtvih. Uistinu, On nad svakom stvari ima moć.

Uistinu, oni koji iskreću ajete Naše, neće se od Nas sakriti. Pa je li ko u vatru bude bačen, bolji, ili ko dođe siguran na Dan kijameta? Radite šta hoćete! Uistinu, On je onog šta radite Vidilac.

Uistinu, oni koji ne vjeruju u Opomenu pošto im je došla a uistinu, on je Knjiga silna.

Ne prilazi joj neistina ispred nje, niti iza nje; Objava je od Mudrog, Hvaljenog.

Govori ti se samo ono što je već rečeno poslanicima prije tebe. Uistinu, Gospodar tvoj je Vlasnik oprosta i Vlasnik kazne bolne.

A da smo ga učinili Kur'anom na stranom (jeziku), sigurno bi rekli: "Što nisu razjašnjeni ajeti njegovi? Zar strani (jezik) a Arap?" Reci: "On je onima koji vjeruju Uputa i Lijek." A koji ne vjeruju, u ušima njihovim je gluhoća i on je za njih sljepilo. Takvi će biti pozivani iz mjesta dalekog.

I doista smo Musau dali Knjigu, pa se o njoj prepiralo. A da nije Riječi prethodne od Gospodara tvog, sigurno bi među njima bilo presuđeno. A uistinu, oni su o njemu u sumnji ozbiljnoj.

Ko radi dobro - pa za dušu je njegovu, a ko čini zlo - pa protiv nje je; i nije Gospodar tvoj nikako zalim robovima.