islamkingdomfaceBook


I vidjećeš ih, izlagaće se na nju poniženi od srama, gledaće ispod oka prikriveno. I reći će oni koji vjeruju: "Uistinu! Gubitnici su oni koji su izgubili duše svoje i porodice svoje na Dan kijameta." Besumnje! Uistinu! Zalimi će biti u kazni trajnoj!

I neće oni imati nikakvih zaštitnika da im pomognu mimo Allaha. A koga zabludi Allah - pa nema za njega nikakva puta.

Odazovite se Gospodaru svom prije nego dođe Dan kojem od Allaha neće biti odbijanja. Nećete vi Tog dana imati nikakvo sklonište i nećete vi imati (mogućnost) nikakvog poricanja.

Pa ako se odvrate - ta nismo te poslali nad njima čuvarom. Na tebi je jedino dostava. A uistinu, kad Mi damo da čovjek od Nas okusi milost, raduje joj se. A ako ih pogodi zlo zbog onog šta su pripravile ruke njihove, tad je čovjek uistinu nezahvalan.

Allahova je vlast nebesa i Zemlje. Stvara šta hoće! Daruje kome hoće žensko, a daruje kome hoće muško;

Ili ih sparuje, muške i ženske, a koga hoće - učini ga neplodnim. Uistinu! On je Znalac, Moćni.

A nije za smrtnika da mu govori Allah izuzev objavom, ili iza hidžaba, ili (da) pošalje poslanika, pa se objavljuje s dopuštanjem Njegovim šta hoće. Uistinu! On je Uzvišeni, Mudri.