islamkingdomfaceBook


Uistinu, krivci će biti u kazni Džehennema vječito.

Neće im se ublažiti, a oni će u njoj biti očajnici.

I nismo im učinili zulm, nego su oni bili zalimi.

I dozivat će: "O Malik! Nek svrši s nama Gospodar tvoj." Reći će: "Uistinu, vi ste ti koji ostajete!"

Doista, donijeli smo vam Istinu, međutim, većina vas ste ti koji Istinu mrze.

Zar postavljaju stvar? - pa uistinu, Mi smo Ti koji postavljamo.

Zar misle da Mi ne čujemo tajnu njihovu i sašaptavanje njihovo? Svakako! A izaslanici Naši su kod njih - zapisuju.

Reci: "Kad bi Milostivi imao dijete, pa ja bih prvi bio od obožavatelja."

Slavljen neka je Gospodar nebesa i Zemlje, Gospodar Arša, od onog šta pripisuju.

Zato ih ostavi - upuštaju se i zabavljaju, dok ne sretnu Dan njihov kojim im se prijeti.

A On je Taj koji je u nebu Bog i na Zemlji Bog, i On je Mudri, Znalac.

I neka je blagoslovljen Onaj čija je vlast nebesa i Zemlje i onog što je između njih; a kod Njega je znanje Časa i Njemu ćete biti vraćeni.

I ne vladaju posredništvom oni koje mimo Njega prizivaju - izuzev ko svjedoči Istinu - a oni znaju.

A ako ih upitaš ko ih je stvorio, sigurno će reći: "Allah!" Pa kako se odvraćaju?

I govor njegov je: "O Gospodaru moj! Uistinu, ovi su ljudi koji ne vjeruju."

Pa okreni se od njih i reci: "Selam!" - pa saznat će.