islamkingdomfaceBook


Reci onima koji vjeruju, da oproste onima koji se ne nadaju danima Allahovim, da bi ljudima platio za ono šta su zaradili.

Ko uradi dobro, pa za dušu je njegovu, a ko uradi zlo, pa protiv nje je; zatim ćete Gospodaru svom biti vraćeni.

I zaista smo sinovima Israilovim dali Knjigu i sud i poslanstvo, i opskrbili ih od dobrih stvari, i odlikovali ih nad svjetovima.

I dali smo im dokaze jasne o stvari, pa su se razišli jedino nakon što im je došlo znanje, zavišću međusobnom. Uistinu, Gospodar tvoj će presuditi među njima na Dan kijameta, o onome u čemu su se razilazili.

Zatim smo učinili da ti (ideš) Šeriatom po naredbi, zato ga slijedi, i ne slijedi strasti onih koji ne znaju.

Uistinu, oni ti neće koristiti protiv Allaha nimalo. A uistinu, zalimi - oni su zaštitnici jedni drugima; a Allah je Zaštitnik bogobojaznih.

Ovo su jasni uvidi za ljude, i Uputa i milost za ljude koji su uvjereni.

Zar misle oni koji su činili zla djela, da ćemo njih držati kao one koji vjeruju i čine dobra djela - (sa) istim životom njihovim i smrću njihovom? Loše je kako prosuđuju!

A stvorio je Allah nebesa i Zemlju s Istinom, i da se plati svakoj duši za ono šta je zaradila, a neće im se učiniti zulm.