islamkingdomfaceBook


Pa vidiš li onog ko je bogom svojim uzeo strast svoju, a zaveo ga je Allah znanjem, i zapečatio sluh njegov i srce njegovo i postavio na vid njegov pokrivku? Pa ko će ga uputiti mimo Allaha? Pa zar se nećete poučiti?

I govore: "Ovo je samo naš život dunjalučki; umiremo i živimo, uništava nas jedino vrijeme." A nemaju oni o tome nikakvo znanje, oni samo nagađaju.

I kad im se uče ajeti Naši jasni, nemaju argumenta svog, izuzev da kažu: "Dajte nam očeve naše, ako ste istiniti."

Reci: "Allah vas oživljava, zatim vas usmrćuje, potom će vas sabrati na Dan kijameta u koji nema sumnje", ali većina ljudi ne zna.

A Allahova je vlast nebesa i Zemlje. A na Dan kad nastupi Čas, Tog dana će izgubiti lažljivci.

I vidjet ćeš svaki ummet - klečat će - svaki ummet će biti pozvan knjizi svojoj: "Danas ćete biti plaćeni za ono šta ste radili.

Ovo je Knjiga Naša, govoriće o vama s Istinom. Uistinu, Mi smo prepisali šta ste radili."

Pa što se tiče onih koji vjeruju i rade dobra djela - pa uvešće ih Gospodar njihov u milost Svoju. To je taj uspjeh očiti.

A što se tiče onih koji ne vjeruju: "Ta zar vam ajeti Moji nisu bili učeni? Tad ste se oholili i bili narod prestupnika."

I kad se govorilo: "Uistinu! Obećanje Allahovo je Istina i Čas u koji nema sumnje", rekli ste: "Ne znamo šta je Čas i nagađamo jedino pretpostavke i nismo mi uvjereni."