islamkingdomfaceBook


A wassijetili smo čovjeku prema roditeljima njegovim: dobro. Nosila ga je majka njegova prisilno i rodila ga prisilno; a nošenje njegovo i odbijanje njegovo od dojenja je trideset mjeseci; dok, kad dostigne zrelost svoju i dostigne četrdeset godina, rekne: "Gospodaru moj! Potakni me da zahvaljujem na blagodati Tvojoj koju si podario meni i roditeljima mojim, i da radim dobro s kojim si zadovoljan, i napredak meni u potomstvu mom. Uistinu, ja sam Ti se pokajao i uistinu sam ja od muslimana."

To su oni od kojih primamo najbolje šta su radili, a preći ćemo preko zlih djela njihovih, među stanovnicima Dženneta će biti. Obećanje koje im se daje istinito je.

A onaj koji roditeljima svojim rekne: "Uff vama oboma! Plašite li me da ću biti izvađen, a već su minule generacije prije mene?" A oni oboje preklinju Allaha: "Teško tebi! Vjeruj! Doista, obećanje Allahovo je Istina." Tad govori: "Ovo su samo priče ranijih."

Takvi su oni na kojima se obistinila Riječ u zajednicama već prošlim prije njih, od džinna i ljudi. Uistinu! Oni su gubitnici.

I za sve što su radili biće stepeni, i da im ispuni djela njihova, a njima se neće zulm učiniti.

A na Dan kad se oni koji nisu vjerovali, izlože na vatru: "Proćerdali ste svoje dobre stvari u životu svom dunjalučkom i uživali u njima. Pa danas ćete biti plaćeni kaznom prezrenom, zbog toga što ste se oholili na Zemlji bez ikakva prava, i što ste griješili."