islamkingdomfaceBook


I kad ti upravismo skupinu džinna da slušaju Kur'an - pa pošto su mu prisustvovali, rekoše: "Šutite!" - pa pošto je završeno, vratiše se narodu svom (kao) opominjači.

Govorili su: "O narode naš! Uistinu, mi smo slušali Knjigu objavljenu poslije Musaa, potvrdu onog ispred nje, upućuje Istini i tariku pravom.

O narode naš! Odazovite se pozivaču Allahovom, i vjerujte u njega. Oprostiće vam grijehe vaše i zaštititi vas od kazne bolne."

A ko se ne odazove pozivaču Allahovom - pa nije on taj koji će umaći u Zemlji, i neće on mimo Njega imati zaštitnike. Takvi su u zabludi očitoj.

Zar nisu vidjeli da je Allah koji je stvorio nebesa i Zemlju - a nije se umorio stvaranjem njihovim - kadar da oživi mrtve? Svakako! Uistinu! On nad svakom stvari ima moć.

A na Dan kad se oni koji ne vjeruju izlože na vatru: "Zar ovo nije Istina?" - reći će: "Svakako, Gospodara nam našeg." Reći će: "Pa iskusite kaznu za to što niste vjerovali."

Zato se strpi, kao što se strpio odlučni između poslanika, i ne požuruj im. Kao da su oni - na Dan kad vide ono čime im se prijetilo - zadržani samo čas dana. Informacija (je to). Pa hoće li biti uništen (iko) osim naroda grješnika?