islamkingdomfaceBook


I govore oni koji ne vjeruju: "Što se ne objavi sura?" Pa kad je objavljena sura presudna i pomenuta u njoj borba, vidio si one u srcima čijim je bolest - gledaju u tebe pogledom smrću onesvještenog. Pa teško njima!

Poslušnost i govor uljudan! Pa kad je odlučena stvar, da su tad iskreni Allahu, sigurno bi bilo bolje za njih.

Pa da li biste možda - ako biste zavladali - da napravite fesad na Zemlji i pokidate srodstvo vaše?

Takvi su oni koje je prokleo Allah, pa ih ogluhnuo i oslijepio vidove njihove.

Pa zar neće razmišljati o Kur'anu, ili su na srcima njihovim brave?

Uistinu, oni koji su okrenuli leđa svoja, nakon što im bila jasna Uputa, šejtan ih je zaveo i odužio im.

To zato što oni kažu onima koji mrze šta je Allah objavio: "Poslušaćemo vas u nekoj stvari"; a Allah zna tajne njihove.

Pa kako će biti kad ih uzmu meleci, udarajući lica njihova i leđa njihova?

To zato što su oni slijedili ono šta srdi Allaha i mrzili zadovoljstvo Njegovo, zato će uništiti djela njihova.

Zar misle oni u srcima čijim je bolest, da Allah neće iznijeti zlobe njihove?