islamkingdomfaceBook


Uistinu, oni koji su se tebi zakleli na vjernost - doista su se na vjernost zakleli Allahu. Ruka Allahova je iznad ruku njihovih. Pa ko prekrši, zaista krši na dušu svoju, a ko ispuni ono šta je od sebe obećao Allahu, pa daće mu nagradu veličanstvenu.

Reći će ti izostali od beduina: "Zaokupila su nas imanja naša i porodice naše, zato nam traži oprost!" Govore jezicima svojim ono što nije u srcima njihovim. Reci: "Pa ko će vama vladati od Allaha imalo, ako vam želi štetu ili vam želi korist?" Naprotiv, Allah je o onom što radite Obaviješteni.

Naprotiv, mislili ste da se neće vratiti Poslanik i vjernici porodicama svojim nikada, i to je lijepo bilo u srcima vašim, a mislili ste misao zlu i bili narod propalih.

A ko ne bude vjerovao u Allaha i poslanika Njegovog - pa uistinu, Mi smo za nevjernike pripremili seir.

A Allahova je vlast nebesa i Zemlje; oprašta kome hoće i kažnjava koga hoće. A Allah je Oprosnik, Milosrdni.

Reći će izostali kad krenete ka trofejima, da ih uzmete: "Pustite nas da vas slijedimo." Žele da izmijene govor Allahov. Reci: "Nećete nas slijediti; tako je rekao Allah od ranije." Tad će reći: "Naprotiv, zavidite nam." Naprotiv! Ne shvataju, izuzev malo.