islamkingdomfaceBook


Reci izostalima od beduina: "Bićete pozvani narodu koji je sile žestoke, da se izborite protiv njih ili da se pokore. Pa ako poslušate, daće vam Allah nagradu lijepu; a ako se okrenete kao što ste se okretali ranije, kazniće vas kaznom bolnom."

Nije slijepcu ukor, niti je hromu ukor, niti je bolesniku ukor. A ko posluša Allaha i Poslanika Njegovog, uvešće ga u bašče ispod kojih teku rijeke; a ko se okrene, kazniće ga kaznom bolnom.

I trofejima mnogim koje će uzeti. A Allah je Moćni, Mudri.

Obećao vam je Allah trofeje mnoge koje ćete uzeti, zato vam je ovo požurio i sustegao ruke ljudi od vas, i da bude znak za vjernike i uputi vas putem pravim -

I drugi kojeg se niste domogli, doista ga je obuhvatio Allah. A Allah nad svakom stvari ima moć.

A da su se protiv vas borili oni koji ne vjeruju, sigurno bi okrenuli leđa, zatim ne bi našli zaštitnika, niti pomagača.

Sunnet je (to) Allahov koji je već minuo ranije. A nećeš naći u sunnetu Allahovom izmjenu!

Doista, zadovoljan je Allah vjernicima koji su ti se zakleli na vjernost pod drvetom - ta znao je šta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost na njih i nagradio ih pobjedom bliskom,