islamkingdomfaceBook


Koji govore: "Gospodaru naš! Uistinu mi vjerujemo, zato nam oprosti grijehe naše i sačuvaj nas kazne vatrom",

Strpljivih i istinitih i poslušnih i onih koji udjeljuju i koji traže oprost u rane zore.

Allah svjedoči da On - nema boga osim Njega - i meleci Njegovi i posjednici znanja - postupa pravedno. Samo je On Bog, Moćni, Mudri.

Uistinu, one koji ne vjeruju u ajete Allahove i ubijaju vjerovjesnike bez prava, i ubijaju one od ljudi koji naređuju pravednost - pa obraduj ih kaznom bolnom.

To su oni čija će djela propasti na Dunjau i Ahiretu, a neće oni imati nikakvih pomagača.

Uistinu! Vjera kod Allaha je Islam. A razišli se oni kojima je data Knjiga jedino nakon što im je došlo znanje, zavišću međusobnom. A ko zaniječe ajete Allahove, pa uistinu, Allah je brz obračunom.

Pa ako se budu prepirali s tobom, tad reci: "Predao sam lice svoje Allahu, i onaj ko me slijedi." I reci onima kojima je data Knjiga i neukima: "Jeste li se predali (Allahu)?" Pa ako se predaju, tad se doista upućuju. A ako se odvrate - pa samo je na tebi dostava; a Allah je Vidilac robova.