islamkingdomfaceBook


Isto tako, nije došao onima prije njih nijedan poslanik, a da nisu rekli: "Čarobnjak" ili "Luđak!"

Zar su to preporučivali jedni drugima? Naprotiv, oni su bili narod prekršitelja.

Pa okreni se od njih, ta nećeš ti biti prekoren.

I opominji, pa uistinu će opomena koristiti vjernicima.

A stvorio sam ljude i džinne jedino da Me obožavaju.

Ne želim od njih nikakvu opskrbu, niti želim da Me hrane.

Uistinu! Allah! On je Opskrbljivač, Posjednik energije, Jaki!

Pa uistinu, oni koji čine zulm imaće udio slično udjelu drugova njihovih - zato neka Me ne požuruju.

Pa teško onima koji ne vjeruju, od Dana njihovog kojim im se prijeti!

Tako mi Gore,

I Knjige napisane -

Na pergamentu razvijenom -

I Kuće posjećivane,

I svoda uzdignutog,

I mora nabujalog,

Uistinu, kazna Gospodara tvog će se zbiti;

Nema tog ko će je odbiti:

Na Dan kad se zaljulja nebo talasanjem,

I pokrenu brda kretanjem!

Pa teško Tog dana poricateljima,

Onima koji se u upuštanju zabavljaju,

Na Dan kad budu gurnuti ka vatri Džehennema, (žestokim) guranjem.

"Ovo je ta vatra koju ste poricali,