islamkingdomfaceBook


On je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju u šest dana, zatim se postavio na Arš. Zna šta prodire u Zemlju i šta izlazi iz nje, i šta se spušta iz neba, a šta uzlazi u njega. I On je sa vama ma gdje bili. A Allah je onog šta radite Vidilac.

Njegova je vlast nebesa i Zemlje. A Allahu se vraćaju stvari.

Daje da noć uđe u dan i daje da dan uđe u noć, a On je znalac grudi.

Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegovog i trošite od onog čemu vas je učinio nasljednicima. Pa oni od vas koji budu vjerovali i udjeljivali, imaće oni nagradu veliku.

I šta vam je? Ne vjerujete u Allaha, a Poslanik vas poziva da vjerujete u Gospodara vašeg, i već je uzeo zavjet vaš, ako ste vjernici.

On je Taj koji objavljuje robu Svom ajete jasne, da vas izvede iz tmina na svjetlost. A uistinu, Allah je vama Samilosni, Milosrdni.

I šta vam je pa ne trošite na putu Allahovom? A Allahovo je naslijeđe nebesa i Zemlje. Nije jednak od vas ko je trošio prije pobjede i borio se. Takvi su veći stepenom od onih koji su trošili poslije i borili se. A svakojem je Allah obećao dobro; a Allah je o onom šta radite Obaviješteni.

Ko je taj ko će uzajmiti Allahu zajam lijep, pa da mu ga udvostruči, a imaće on nagradu plemenitu?