islamkingdomfaceBook


Zato se Danas od vas neće uzeti fidja, niti od onih koji nisu vjerovali. Sklonište vaše je vatra, ona je zaštitnik vaš, a loše je dolazište!"

Znajte da Allah oživljava zemlju nakon mrtvila njenog! Doista smo vam objasnili ajete, da biste vi shvatili.

Uistinu! Oni koji daju sadaku i koje daju sadaku i uzajmljuju Allahu zajam lijep, udvostručiće im, a imaće oni nagradu plemenitu.

Na Dan kad budeš vidio vjernike i vjernice - kretaće se svjetlo njihovo ispred njih i s desnih strana njihovih: "Radosna vijest vama Danas! Bašče ispod kojih teku rijeke, bićete vječno u njima." To je to, uspjeh veličanstven!

Na Dan kad budu munafici i munafikinje govorili onima koji su vjerovali: "Čekajte nas (da) pozajmimo od svjetla vašeg!" Biće rečeno: "Vratite se vi nazad pa tražite svjetlo." Tad će između njih biti postavljen bedem, on će imati kapiju. Unutrašnjost njegova u njemu, biće milost, a vanjština njegova, ispred njega - kazna.

Dozivaće ih: "Zar nismo bili s vama?" Reći će (vjernici): "Svakako, međutim, vi ste iskušavali duše svoje i iščekivali i sumnjali, i zavarale su vas želje - dok nije došla naredba Allahova. A obmanuo vas je o Allahu garur.

Zar nije vrijeme onima koji vjeruju, da se srca njihova ponize spominjanju Allaha i onom šta je objavio od Istine, i ne budu kao oni kojima je data Knjiga prije, pa im se odužio rok, te otvrdla srca njihova, a mnogi od njih su grješnici.